« Nazaj na novice
 

PRAVILA IN POGOJI DOMA-KO NAGRADNE IGRE NA FACEBOOKU

Od 10. do 20. maja 2022

Želiš sodelovati v nagradni igri?

Odgovori na nagradno vprašanje v komentarju na Facebook objavo in zadeni poletno majico Optimo.

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je DOMA-KO d.o.o Mirna, Glavna cesta 14, 8233 Mirna, matična št.  1277723 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Nagradna igra se izvaja na Facebook profilu DOMA-KO Spalni studio Mirna https://www.facebook.com/DomaKoSpalnistudioMirna

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da pod objavo o nagradni igri na Facebook strani DOMA-KO Spalni studio Mirna vpišejo odgovor na nagradno vprašanje, sledijo DOMA-KO Facebook profilu in v komentar označijo prijatelja. Šteje se, da se udeleženci s podajo odgovora strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

 3. TRAJANJE IN POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od torka, 10. 5. 2022, od Facebook objave o nagradni igri do petka, 20. 5. 2022, do 23.59. Žrebanje bo izvedeno v ponedeljek, 23. 5. 2022.

 4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija Optimo blagovne znamke in spodbujanje interakcije z uporabniki.

 5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook strani, odgovori na nagradno vprašanjehttps://www.facebook.com/DomaKoSpalnistudioMirna.

Nagradno vprašanje: Katero od ležišč v akciji MAJ-JUNIJ 2022 ima jedro z vzmetmi v žepkih, ki optimalno podprejo telo pri ležanju?

 V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v komentar pod objavo z nagradno igro, najkasneje do petka, 20. 5. 2022 do 23.59, pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženci, ki bi svoj komentar oddali po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, se z naključnim žrebom določi 5 nagrajencev, ki prejmejo 1x majico OPTIMO. Nakup izdelkov Optimo ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žreb pa je vključena le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Facebook platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Facebook strani DOMA-KO Spalni studio Mirna.

 6. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD
5 x majica OPTIMO.

Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar ali kakšno drugo nagrado. Prenos na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.

 7. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je bil izbran v skladu s temi pravili
  • je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način, ki je opisan v 5. točki
  • se je po žrebu v roku enega tedna (7 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo in podal svoj točen naslov, ime in priimek, naslov na katerega želi prejeti nagrado ter e-poštni naslov.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v torek, 24. 5. 2022, pod objavo na Facebooku. Če se nagrajenec v sedmih dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu nagrajencu. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je soglasje udeležencev po točki a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Soglasje je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Soglasje lahko udeleženci kadarkoli prekličejo, pri čemer pa preklic nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njegovega preklica. V primeru preklica soglasja bo udeleženec izključen iz nagradne igre.

Udeleženci se s podajo odgovora na nagradno vprašanje strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

  • Facebook psevdonima,
  • imena in priimka, davčne številke ter naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban) ter e-poštnega naslova,

 

Organizator bo osebne podatke obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre, kar vključuje obveščanje nagrajencev o nagradi, komunikacijo glede prevzema nagrade in javno objavo nagrajenca na Facebook strani organizatorja. Obdeloval jih bo še 2 tedna po podelitvi nagrade. Po tem trenutka bo hranil zgolj osebne podatke nagrajenca, v skladu z zakonskimi zahtevami in roki (kot npr. Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku ipd.). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi tretje osebe, ki organizatorju pomagajo pri izvedbi nagradne igre oz. podelitvi nagrade (oglaševalske agencije, dostavne službe, računovodski servisi ipd.). Udeleženci imajo pravico, da od organizatorja na naslovu info@doma-ko.si zahtevajo dostop do podatkov, ki jih o njih hrani. Organizator jim bo podatke zagotovil v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in in operabilni obliki. Udeleženci imajo tudi pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Če menijo, da so njihove pravice kršene, pa lahko vložijo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

 10. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.optimo.si. Če pride do kakšnih sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na Facebook strani DOMA-KO Spalni studio Mirna.

  

DOMA-KO d.o.o. Mirna, 9. Maj 2022

Ta stran uporablja piškotke. Več
Strinjam seNe strinjam se